Monday, December 5, 2011

မိဘနဲ႔သားသမီးၾကားကေငြေရးေၾကးေရးကိစၥ


မိဘနဲ႔သားသမီးၾကားကေငြေရးေၾကးေရးကိစၥ
ေဒါက္တာေဌးေအာင္
         
          မိဘဆိုတာ သတၱဝါတိုင္းလိုလိုမွာ ရွိၾကေပမယ့္ မိဘက သားသမီးအတြက္ တာဝန္ယူ၊ ျပဳစု၊ သင္ၾကား ေပးတတ္တာေတြကိုေတာ့ လူအပါအဝင္ တစ္ခ်ိုဳ႕ သတၱဝါေတြမွာဘဲ ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ ဒီလိုတာဝန္ယူ၊ ျပဳစု၊ သင္ၾကား ေပးတတ္တဲ့ အထဲကမွ ကာလ အပိုင္းအျခားတခုေရာက္ရင္ေတာ့ တာဝန္ေတြရပ္ၿပီး သားခြဲတတ္ၾကတာ ဓမၼတာပါ။ သားမခြဲဘဲ တစ္သက္လံုးတာဝန္ယူတတ္တာေတာ့လူသတၱဝါဘဲရွိမယ္ထင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ မိကနဲ႔ သားသမီးေရရွည္ဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္ၾကရပါတယ္။ အဲဒီေရရွည္ဆက္ဆံေရးေတြထဲကမွ ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြကို ဒီေဆာင္းပါးမွာ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားပါ့မယ္။

No comments:

Post a Comment